Všechny články

HOZK Hnutí Občanů za Kraje – 6. Republikový sněm

vlajka

HOZK_big_logo

Vážení spoluobčané, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení hosté,

dovolte nám, abychom vás informovali o významné události, která se přímo dotýká vás a především HOZK. V pátek 7. dubna 2017 se v Praze uskutečnil již 6. Republikový sněm HOZK – Hnutí Občanů za Kraje. Z celé České republiky, se na Prahu 5., vypravili delegáti HOZK za jednotlivé kraje. Vzhledem k vhodně zvolenému datu, místu i času konání, neohrozilo akci počasí, nepřipravení silničáři, ani poruchy na vozidlech. Přijeli téměř všichni.

Na jednání sněmu, byl standardně zařazen běžný program, týkající se chodu hnutí, jeho ekonomiky, personálních věcí, politických postojů hnutí a dalších plánů. Jedním z hlavních a očekávaných bodů byla volba nového vedení hnutí, kterému letos končil mandát.

Návrh kandidáta na předsedu HOZK – Hnutí Občanů za Kraje, podali společně delegáti Moravskoslezského, Jihomoravského, Zlínského a Olomouckého Kraje. Navržen byl PhDr. Martin Vacek, MBA. Kandidát přednesl svou představu o směrování a organizaci HOZK. Následně kandidáta otevřeně podpořili delegáti z Prahy a Středních Čech. Žádný jiný kandidát na předsedu nebyl navržen. Martin Vacek byl v tajné volbě zvolen 85% všech delegátů sněmu a získal velmi silný mandát, předsedy hnutí.

Sněm dále zvolil další 2. členy Výkonného výboru HOZK. 1. místopředsedou : Bc. Marka Patáka / Zlínský kraj, místopředsedkyně : Janu Lesenskou, Dis. / Královohradecký kraj. Všichni kandidáti na místopředsedy získali víc než 2/3 podporu.

Republikový sněm HOZK se dále usnesl na volbě  koordinátorky, která bude pomáhat Výkonnému výboru v kvalitní komunikaci s krajskými organizacemi. Zvolena byla: Lenka Šimáčková / Ústecký kraj. Jejím hlavním úkolem bude přenos informací mezi, Výkonným výborem HOZK a krajskými organizacemi a naopak, monitoring jejich zapracování, kontrola účinnosti a efektivity práce.

V oblasti ekonomiky hnutí bylo konstatováno, že jako každý rok i letos zadal Výkonný výbor vypracování zprávy o hospodaření externí auditorské firmě. Zpráva byla bez závad, řádně a v termínu, odevzdána kontrolnímu výboru PS PČR.

Z rozhodnutí delegátů sněmu, HOZK nebude jako samostatný subjekt kandidovat do podzimních parlamentních voleb 2017. Výkonný výbor má mandát, rozhodnout o případné kandidatuře jednotlivých členů hnutí, na kandidátních listinách jiných subjektů. Výkonný výbor má mandát, rozhodnout o možné podpoře konkrétního, kandidujícího subjektu. Výkonný výbor má mandát, rozhodnout o možné podpoře konkrétního kandidáta na Prezidenta ČR.

Republikový sněm pověřil Předsedu HOZK – Hnutí Občanů za Kraje a Výkonný výbor hnutí v tom, aby se již nyní intenzivně zabýval přípravou voleb do místních samospráv – komunálních voleb v roce 2018. Sněm HOZK vyzval zájemce o sestavování kandidátek na jednotlivých radnicích, aby nenechávali své aktivity na poslední chvíli a programově i personálně se prezentovali. Vaše dotazy směřujte na : info.hozk.cz

                                                                                                                              Výkonný výbor HOZK

Nový rok a malá rekapitulace HOZK hnutí Občanů za Kraje

HOZK_logo

Vážené členky a Vážení členové HOZK hnutí Občanů za Kraje,

úvodem vás všechny zdravím a přeji vám v roce 2017 vše dobré. Nejvíce však mír, zdraví, štěstí a lásku. Pohodu a spokojenost v zaměstnání i ve vašich rodinách. S politického hlediska vám přeji víru v jednotu našeho hnutí, pevnost ve vašem osobním, lidském i politickém úsudku, konzistentní názory na státní i zahraniční politiku. Přeji vám mnoho osobní síly, která společně s vaší osobní aktivitou může dosáhnout toho, že  nám a našim cílům veřejnost uvěří, podpoří nás a pomůže nám s jejich realizací. Využívám této sváteční příležitosti, abych poděkoval vám všem v HOZK hnutí Občanů za Kraje , kteří jste přes snahu podplacených a politicky ovládaných médií nezanevřeli na naše snažení a byli jste v roce 2016 příkladem pro ostatní. Byli jste aktivní v práci v hnutí, v přípravě voleb, v práci ve volebních orgánech a také v přímé volebně informační kampani. Každý, kdo se takto, do činnosti hnutí zapojil ví, že cílené – předvolební a volební spojení v koalici, splnilo pro HOZK účel. Naše Hnutí se rozhodnutím výkonného výboru zapojilo do koalice. Hlavním cílem bylo získat maximum z voleb, do kterých jsme původně nechtěli nic investovat. Hlavní cíle byly definovány dva. 1. Být vidět a upozornit na naši činnost na celostátní úrovni. 2. Absolutně minimalistický rozpočet. Žádný jiný cíl HOZK hnutí Občanů za Kraje, na žádné úrovni neavizovalo. Dne 27.11.2016 na svém zasedání konstatoval Výkonný výbor hnutí, že oba cíle byly 100% naplněny.

 

Předseda HOZK, Martin Vacek

HOZK hnutí Občanů za Kraje v Parlamentních listech

people

Senátní kandidát Vacek (HOZK): Senát je „politický starobinec“, který je třeba zrušit

26. 9. 2016 17:08

Touha po teplé „zašívárně“ je větší než soudnost mnohých kandidátů. Možná máme na krku válku, nemůžeme věřit politikům, zaprodaným médiím a složité je to i s policií a armádou. NATO většinově platí USA a EU se bez NATO ani nehne. Společně se pak máme bát Ruska. Mohlo by mi snad v takto „přehledné“ situaci něco vadit, ptá se Martin Vacek z hnutí občanů za kraje (HOZK). A dodává: ,,Jsem protestní kandidát.“ Jakou změnu politického stylu hnutí HOZK nabízí a jak přistupuje k aktuálním problémům? Proč o uprchlické krizi hovoří jako o invazi a co navrhuje?

Senátní kandidát Vacek (HOZK): Senát je „politický starobinec“, který je třeba zrušit
Foto: archiv kandidáta
Popisek: Kandidát do Senátu Martin Vacek (HOZK)
Hnutí občanů za kraje (HOZK) bylo založeno v červnu 2012. Dosud ale hnutí nemá žádného zástupce v Parlamentu. Máte pro to vysvětlení? Start HOZK byl velmi živelný. Hnutí vzniklo doslova na ulici, kde lidé hlasitě projevovali svůj nesouhlas s krajskou politikou. Lidé se často rychle nadchli, připojili se k podpoře vznikajícího hnutí a vstupovali do jeho řad. Mezi novými členy byli většinově zastoupeni lidé tzv. „politikou nepolíbení“ a převládala jejich vůle po změnách, nad praktickou zkušeností s jejich realizací a možným prosazením. Od roku 2012 jsme v HOZK ušli velký kus cesty a naše příprava se projevuje v kvalitě denní práce. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhly zatím jen jedny, v roce 2013 na podzim – kdy rozhodnutím vedení HOZK jsme tehdy vstup do velké politiky odložili. Aktuálně jsme v HOZK přesvědčeni, že naši lidé, napříč ČR, již připraveni jsou a příští rok své služby voličům v parlamentních volbách 2017 rádi nabídneme.

Čím budete chtít oslovit nové voliče HOZK? A na jaký typ voličů se chcete soustředit?   

HOZK je dle našeho názoru jediným – svou podstatou a stylem práce – opravdovým hnutím v ČR. Jde o to, že volič opakovaně avizuje, že stávající politiky volit nechce, nebo nemá koho volit, je zklamaný z opakovaného selhání jím volených zástupců, nebo prostě ztratil důvěru v systém naší politiky. Naší prioritou je vytvořit v HOZK takové pracovně-politické prostředí, aby k nám lidé přicházeli rádi, s důvěrou v sebe a v přirozenou svobodu. Náš systém to umožňuje, a proto si můžeme dovolit dávat před HOZK přídomek „všelidové“, tedy HOZK – Všelidové hnutí občanů za kraje.

Každý žijeme v nějakém kraji a tam by nám tedy mělo na hodnotách a životním stylu záležet minimálně tolik, jako na státu coby celku. Věříme, že občané se rádi zapojí tam, kde budou moci přímo komentovat, organizovat i realizovat to, co je a bude dohodnuto v prioritách HOZK. Změna politického stylu, která s tímto přichází, osloví dle našeho názoru mnohé doposud „stranicky nespoutané“ zklamané, nebo dokonce podvedené voliče. My si vážíme a budeme oslovovat každého voliče, který skutečně vyvine vlastní aktivitu a v tvůrčí, organizační, realizační, nebo i kontrolní činnosti se zapojí na společné cestě ke skutečným změnám. Volič si vytváří názor sám a my usilujeme o to, aby na nás ho měl dobrý. Pokud vyjdeme ze statistiky, tak obvyklé procento voličů, kteří nechodí k volbám, přesahuje 55 % všech, kdo mohou hlasovat. Také tyto voliče oslovujeme. HOZK je také pro ně perspektiva.

HOZK

  • HOZK Všelidové hnutí Občanů za kraje
  • Co je cílem hnutí HOZK?

1) HOZK je všelidovým hnutím s prolidovými úmysly. 2) Členové mají národní hrdost a osobní čest. 3) Hnutí vzniklo proto, aby lidé měli v politice zastání, zejména tam kde žijí. 4) Členové hnutí hájí a usilují o přímou volbu starostů a hejtmanů. 5) Pro členy hnutí je politika prostor, kde zastupují veřejnost.

6) Základními hodnotami hnutí jsou svoboda a odpovědnost jednotlivce. 7) Hnutí chce pro všechny stejní práva, povinnosti, bezpečnost, jistoty, že platí zákony, platí smluvní ujednání a jejich rychlou soudní vymahatelnost. 8) Hnutí chce pro každého dostupné vzdělání, aktivní, odpovědný život a důstojné stáří.

9) Hnutí aktivně vyhledává nové členy s životními zkušenostmi a odbornou připraveností. 10) Hnutí nabízí každému členovi osobní prostor k seberealizaci. 11) Hnutí vyžduje osobní aktivitu a pracovitost jednotlivce. 12) Hnutí se hlásí k mezilidské solidaritě a úctě.13) Hnutí psobí na celém území České republiky.

Podle charakteru voleb pak HOZK předkládá voličům programové body, vycházející z cílů hnutí.

Jaký výsledek byste označil za úspěch?

Pro HOZK je základním měřítkem úspěchu to, kolik praktických věcí reálně pro naše voliče prosadíme. Nepřepočítáváme procenta hlasů na mandáty – či židle kdekoliv, ani neintrikujeme s tím, kdo bude kde a za kolik sedět, nebo o čem bude kdo rozhodovat. Cíl je jasný, prosadit celospolečenské změny, vedoucí k stabilizaci a optimalizaci životní úrovně občana ČR. Všechno se mění v čase a budeme-li mít podporu, změny se dostaví.

Co považujete v programu HOZK za nejdůležitější? Jaké konkrétní řešení problémů dnes hnutí nabízí?

Tato otázka není rok před volbami vůbec namístě. Volební program bude republiková konference schvalovat, na návrh místních a krajských organizací HOZK teprve v jarních měsících 2017. Určitě budeme vycházet z dlouhodobých cílů hnutí a konkrétních priorit občanů.

Je možné lehce předjímat, že budeme jednat o tom, zda má ČR setrvat v EU, zda máme setrvat v NATO, zda se máme řídit TTIP, nebo zda náš imigrační zákon splňuje potřeby ČR. Na přetřes musí přijít zákon o vodě a potravinách, jakož i zákon o půdě. Čeká nás transformace a stabilizace vzdělávání v ČR, v návaznosti na podporu zaměstnanost, nastavení funkční armády, obnova zemědělství a mimo mnohé další také vytvoření komplexní podpory zdraví člověka. Také o tomto se jistě bude jednat.

Ke každé problematice, která by mohla být součástí volebního programu, musí být předem zpracována metodika konkrétního řešení. Naši členové ani voliči si nezaslouží další hazardování s důvěrou.

Čemu byste se chtěl v Senátu věnovat, co vás zajímá či takzvaně pálí nejvíce?

Má kandidatura se přímo vztahuje k volebnímu obvodu č. 19, který zahrnuje: Praha 11, Praha 15, Praha 22-Uhříněves (zde bydlím), Praha-Benice, Praha-Kolovraty, Praha-Královice, Praha-Křeslice a Praha-Nedvězí. Můj souhlas s kandidaturou do Senátu Parlamentu ČR, je spojen se dvěma body:

1) Jsem PROTESTNÍ KANDIDÁT. Dávám svou kandidaturou jasnou možnost všem voličům, kteří cítí podobně jako já, že by stávající vládní garnitura již měla výrazně oslabit (nejlépe odejít) a přestat opisovat protievropskou politiku Bruselu. Jsem tedy „PROTESTNÍ“, nevládní kandidát, kterému mohou dát voliči svůj hlas a dají tak najevo svůj celospolečenský postoj, kterým jim zákazem společenského referenda tato vláda upřela.

2) Budu-li zvolen senátorem, navrhnu ZRUŠENÍ Senátu v jeho stávající podobě. Senát je aktuálně drahý, neefektivní a mimo vládní krizi zbytečný přepych (v podobě uložiště stranicky nepotřebných politiků), který si občané ČR rozhodně nechtějí a ani nemohou dovolit.

Jsem si vědom toho, že tento cíl může být časově náročný a v mezičase udělám maximum proto, abych odstranil kamionovou dopravu z ulic u bytových zástaveb, abych pomohl prosadit vyšší občanskou vybavenost a pomohl zvýšit životní úroveň rodin v ČR, dětí, rodičů v produktivním věku a seniorů.

Funkce politika je u nás dosti nepopulární. Proč jste se rozhodl kandidovat? Čeho byste chtěl v následujících letech dosáhnout?

Máte pravdu. Dlouhodobým pohrdáním názory voličů si politici obecně vysloužili zařazení „nadčlověk“. Je to odporné, ale výstižné. Prostě se tak často chovají a přitom jejich výsledky práce jsou často žádné, nebo katastrofální. Politické sekretariáty navíc Senát ještě povýšily nad tuto úroveň a proto „aktuální SENÁT = POLITICKÝ STAROBINEC“, prostě zlepšit nelze. Jejich pověst je nenávratně pošramocena a nevypadá to, že to bude bez jasného a rychlého zásahu jiné. Jen se podívejte kdo a v jaké kondici se pasuje do boje, který prý za vás vyhraje. Touha po teplé „zašívárně“ je větší, než soudnost mnohých kandidátů. A tak bude vypadat i jejich volební období. Nikdo od nich nic nečeká, každému je jejich snaha jedno a nejsou za nimi žádné hmatatelné výsledky. Jsou za moc peněz, nám všem jedno. Tak proč je platíme? Tohle chci, s vaší pomocí změnit a vím jak. www.senat.martinvacek.cz.

Snad všichni se shodují na nutnosti dostavby Pražského okruhu. Tedy až na vládu, která nedávno oznámila, že pro ni není stavba prioritní. Jaký tak očekáváte další vývoj?

Je to zřejmé. Víc aktivních, dynamických a problematiky znalých pražských kandidátů, vámi podpořených do významných, klíčových pozic, kteří se budou více ohlížet na potřeby občanů v Praze než na stranické sekretariáty vládních stran. Doprava je všude zásadní, ale nikdo jiný než společenský tlak a veřejný zájem nezvítězí. Dostavba nejen Pražského okruhu je nezbytná. Nevolte ty, kteří o tom již léta mluví, ani strany za které se schovávají – volte ty, kteří vám nabízejí perspektivu změny.

Čím je váš obvod ještě specifický? Co nejvíce potřebuje?

Nejenže já osobně nechci kamióny pod okny, ale trvám na vypracování a zveřejnění dlouhodobého koncepčního plánu, který v návaznosti na místní potřeby obyvatel přesně popíše nejen stav a budoucnost dopravy, ale také  rozvoj občanské vybavenosti, obchodních center, sportovišť, dětských hřišť, dotažení cyklostezek, místně potřebných služeb, záchytných parkovišť i školských a předškolních zařízení. Dejte mi podporu a dohlédnu na tvorbu jasného, datumově a finančně ohraničeného plánu, jak a kdy se co stane, kdy se které související jednání uskuteční a kdy budou zveřejněna fakta o celé problematice. Je potřeba, aby již přestali vítězit pouze kamarádi, kamarádů, spekulanti a prospěcháři, kteří vědí vše dříve než občan a tak jde zatím více o kšeft než společnou práci.

Prozradíte nám, kolik budete stát vaše kampaň?

Je potřeba vědět, že mediální kampaně parlamentních politických stran se při senátních kampaních běžně pohybují v řádech několika desítek miliónů korun. V HOZK si myslíme, že téma a osobnost kandidáta, jeho pověst a dosavadní život, musí mít vetší význam než desítky nic neříkajících, zavádějících, nebo dokonce lživých billboardů, než tisíce koblih či růží. Na mítincích se do mikrofonu pokouší lhát kdekdo, ale pak jej často celé volební období nevidíte. Protože politické strany nic nevyrábějí, zaplatí to stejně, jako vždy, z vašich daní. Tohle já nechci. Hrdě prohlašuji, že na tuto svou senátní kampaň nepoužiji ani jednu korunu získanou z vašich daní, ani z daru kohokoliv. Cena mé volební kampaně nepřesáhne 1 milion korun.

Ve společnosti převažuje negativní názor na přijímání uprchlíků. Jaký názor na odmítání či přijímání imigrantů a řešení uprchlické krize zastáváte vy sám?

Jsem člověk vychovaný v Československu v srdci Evropy, a tudíž u mne převládají humanitární přístupy. Jsem zastáncem toho, že když někdo prokazatelně, dostatečně pokorně a s úctou k pomáhajícímu požádá a vysvětlí důvod své výjimečné situace, je potřeba mu pomoci.

Takovou pomoc je potřeba poskytovat po dobu nezbytně nutnou a pak podpořit návrat potřebného do jeho přirozeného prostředí. Zde se ale, bohužel, nenaplňuje celá řada předpokladů, pro takový to postup.

Dnes již, po téměř celoevropské zkušenosti s „uprchlíky“, můžeme hovořit o tom, že jde spíše o cílenou invazi do Evropy. K invazi, mám pochopitelně zcela odlišný a dosti zásadní postoj. Obrana životů, zdraví, hodnot a budoucnosti nás, našich dětí a blízkých, je prioritní. Bez zajištěné hraniční kontroly, přesné identifikace příchozích osob, kontroly jejich pobytu nejen v imigračních zařízeních a bez řádného posouzení, zda jsou jednotlivě schopni a ochotni přijmout náš právní řád, nemohou na území našeho státu ani dočasně setrvat. Jsem proti přijímání jakéhokoliv bruselského nátlaku ve věci „uprchlíků“ a očekávám (jako jistě většina občanů ČR), že vláda NEPŘIJETÍM  „uprchlíků“ a okamžitým zajištěním naší  státní hranice, podpoří svrchovaný zájem ČR a nebude nám pouze v předvolební rétorice lhát.

Hájí podle vás vláda a prezident Zeman dostatečně zájmy Česka? Případně, co vám nejvíce vadí?

Vláda NE, Zeman zatím ANO.

Zákulisní intriky a odsunutí zájmů občanů na poslední kolej, to mi hodně vadí. Jenže! Jak se v tom má volič vyznat. Babiš pravidelně kritizuje Sobotku, Sobotka s ČSSD přehlasovává ve Sněmovně Babišovo ANO, ve vládě hlasují Sobotka s Babišem spolu proti lidem, Zeman kritizuje Sobotku, Zeman podporuje Babiše, Babiš podporuje Zemana, Zeman toleruje vládu, Vláda nerespektuje Sněmovnu ani Senát, Sněmovna celé dny debatuje o čemkoliv, co odvádí pozornost lidí a poté ustupuje vládě. Senát mlčí.

Aktuálně? Možná máme na krku válku, nemůžeme věřit politikům, zaprodaným médiím a složité je to i s policií a armádou. NATO většinově platí USA a EU se bez NATO ani nehne. Společně se pak máme bát Ruska. Mohlo by mi snad v takto „přehledné“ situaci něco vadit?

 

Výzva k volbě HOZK hnutí Občanů za Kraje

VOLBY2016 kraj

Vážené dámy, pánové, kolegyně, kolegové, posílám vám výzvu k volbě HOZK hnutí občanů za Kraje

Již tento týden, vzniká pro občany ČR, tedy i pro vás,  přímá a transparentní možnost, jak vyjádřit svůj silný, občanský odpor „naší“, této vládě a politickým subjektům, které ji zastupují.  Již tento týden, ve dnech  7.-8. října 2016, můžete svou protestní volbou rozhodnout o tom, že stávající sněmovní a vládní subjekty citelně oslabí a budou tak nuceny přehodnotit svůj přístup a svou aroganci k národu. Bezpečnost naší země, zahraniční a imigrační politika, podpora našich národních zájmů a v neposlední řadě podpora zájmů a potřeb nás obyvatel uvnitř ČR, to vše je teď v našich rukách, v rukách voličů. Nenechte se zmást slovy, že jde „jen“ o tzv. Krajské volby. Parlamentní strany potřebují peníze, za vaše hlasy, tedy za hlasy, které jim lidé naháží. Oslabte je.  Nesponzorujte tímto prostřednictvím zrádce a zloděje. Z pozice předsedy HOZK – hnutí Občanů za kraje, na vás  apeluji. Jděte volit ( nejlépe v sobotu – aby nemohlo být s hlasy manipulováno) a podpořte v krajských volbách kandidáty HOZK  (do senátu kandidujeme na Praze 11 a na Berounsku), kteří kandidují ve všech krajích ČR, na společné kandidátce Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů ČR a HOZK ( v Libereckém kraji + NOS). Tyto subjekty se dokázaly ve prospěch voličů sjednotit a podpořit tak, podle nás jediný skutečný cíl a výsledek voleb, kterým je pro nás skutečné naplnění potřeb občanů.  Proti lidová vláda ČSSD, ANO a KDU je reálným nebezpečím pro tuto zemi. Zákoné normy, které bezostyšně schvalují, proti zájmům našich lidí, patolízalství k EU a otroctví do kteréhu nás vedou směrem k protikřesťanským hodnotám jasně potvrzují tuto skutečnost.

Každý, kdo kohokoliv z kandidátů za takovéto subjekty podpoří, má a trvale bude mít na svědomí společnou vinu za budoucnost naší země a možná i krev. Slušný člověk zrádce nevolí.

Pro budoucnost naší země je nezbytné pochopit, že doba petic a manifestací je pryč. Výsledky těchto snažení, či veřejných  setkání a zejména občany, kteří se jich účastní, vnímá tato vláda pouze jako dotěrný, bzučící hmyz a nebere jej na zřetel. Svým protestním hlasem se nenecháte odehnat. Vnímejme, že na politickém poli jsou také řečníci, kteří na svých „demonstracích“ – tedy spíše svých osobních mítincích, posilují své osobní zájmy. Všimněme si, že přitom již dnes vědí a kalkulují, jak se po volbách spojí z ANO, nebo s ČSSD v nové vládě.  Jejich případné spojení ukazuje na dnešní pokrytecký přístup, kdy vládu kritizují. Změn se nedočkáme. Pokud do vlády nevstoupí, tak nic voličům nebudou moci splnit a další 4 roky budou opět slibovat, ovšem bez efektivity. Pro voliče se nic nezmění. HOZK hnutí Občanů za Kraje s tímto nesouhlasí. Jsme na vaší straně.

Sami se musíte nyní rozhodnout, bojují tito pseudo lídři za vaše, nebo své osobní zájmy.  Jsme na pokraji války a vy nemusíte dostat možnost se ve své  názoru opravit. Neudělejte chybu. Pro sebe, své děti, své blízké, pro budoucnost.

Prosím šiřte tuto výzvu dál.

Děkuji za váš čas                                                                                                           Martin Vacek

www.hozk.cz

www.senat.martinvacek.cz

HOZK-Všelidové hnutí Občanů za Kraje – volby 2016

Martin Vacek

HOZK- hnutí Občanů za Kraje – Vaše volba, vaše hnutí, vaše budoucnost !

Pro HOZK hnutí Občanů za Kraje – volby 2016, je zřejmé, že bývalí politici a političky vnímají krajské a senátní, a senátní volby zejména, jako domov VELMI DOBŘE placených seniorů, či čekatelů na smrt. Nic pro lidi žijící v ČR. Mladí lidé, lidé v produktivním věku a lidé, kterým opravdu záleží na budoucnosti svojí, svých dětí, či vnoučat, NEMOHOU takové to pseudo zástupce volit.

Pro vaši podporu, jsme ve všech krajích ČR jsme  nabídli kandidáty, kteří vědí o čem je život, a kteří nepovažují vaši volbu a podporu za formální a jdou pro vás pracovat.

Považujete prosím aktuální volby za neoficiální – vládní garniturou NEVYPSANÉ referendum o tom, zda se vám vláda = ČSSD – Sobotky – ANO – Babiše – KDU – Bělobrádka líbí a nevadí vám, že jíme schválené jedy, blížící se válka a nevadí, že církve kradou. To vše tady chcete.

Pak volte tuto vládu ! Slušný člověk ji nevolí !!!

POKUD NE, volte Koalici Republikánů Miroslava Sládka – Patriotů ČR a HOZK.

V senátních volbách pak doporučujeme volit kandidáty této koalice. Děkujeme HOZK.

HOZK a VELKÁ DOHODA

VELKÁ DOHODA

Vážené členky a členové HOZK, Vážení občané,

V posledních letech se HOZK intenzivně snaží řešit hned několik věcí současně. V HOZK dlouhodobě vedeme s občany na území našeho státu veřejné debaty o stavu společnosti, politické ignoraci, antipatii k občanům a lidské pokleslosti. Snažíme se stav popisovat, hodnotit, doporučovat řešení, radit a jinak vám pomáhat.

Tak, jak v HOZK denně vynakládáme osobní aktivitu a nezměrné úsilí (zadarmo a na úkor svého volného času, našich rodin a zájmů) vidíme, že vám naše práce pomáhá. Vidět je to zejména na našich opakovaných setkáních. Vidíme to na vašem velmi zvýšeném zájmu o členství v HOZK, a také na různých dalších formách podpory, kterou nám nabízíte. Jsme a budeme aktivní. Hlavní princip, který v HOZK prosazujeme se vyznačuje tím, že základní organizace se v obcích a městech kde působí, v podstatě samy řídí a nespadají pod žádnou formu vnucovaní, zaplacenou, nebo jinou kuratelu, a to naší vzájemné komunikaci přináší „ovoce“. Vám se daří v místě svého bydliště politicky působit, práce vás baví a spoluobčané to vnímají pozitivně. Přesně tak bychom rádi pokračovali i nadále. Všem vám za to dík.

Společným jmenovatelem poslední doby je hlas lidu, hlas veřejnosti. V některých politických organizacích jsou tací členové či vůdci, kteří jej někdy z pohodlnosti a někdy schválně neslyší nebo jej nechtějí slyšet. My v HOZK vás dobře slyšíme. Také proto již velmi dlouho a intenzivně apelujeme na všechny subjekty naší politické scény, aby v této tolik politicky, mezilidsky i celospolečensky napnuté době, odložili své „klubové“ dresy a spojili se do jednoho, jednotného “národního“ dresu. Takový „národní dres“, který se jasně vyhraní proti vládní politice, proti bezmoci a strachu z bezbrannosti, proti zahraničním tlakům a proti možné náboženské genocidě a podpoří tak hlas lidu, hlas naší společnosti.  Za tímto účelem jsme hledali politické i občanské partnery. Nabídka koaliční spolupráce, mezilidské spolupráce a národní koordinace nám přišla nedávno emailem. Vedení HOZK na tuto výzvu reagovalo velmi kladně. Nejde zde o spojování stran, či hnutí tak, že by zanikly. Zůstávají tak jako jsou doposud, jen se rozhodly spolupracovat pod univerzálním názvem VELKÁ DOHODA. Včera 4.5.2016, jak jste jistě mnozí zaregistrovali z médií, byla tato iniciativa nastartována a dnes již žije VELKÁ DOHODA „ svým životem“.

Přidat se k národní jednotě – pod názvem VELKÁ DOHODA (VD), může každý, kdo to myslí tak, že národ skomírá, lidé se obávají a potřebují oporu. Oporu této akci můžete dát i vy. Víme, že všichni voláme po jednotě a tady se podařily první kroky. VELKOU DOHODU mohou podporovat odhodlaní občané ČR, spolky, sdružení, zájmové organizace i jiná společenství lidí. Jde o víc než o volby, kariéry, peníze. Jde o to, zda bude v ČR vůle a  síla ke změně, nebo převládne bezmoc a co je nejhorší, taková, kterou si způsobíme vlastní liknavostí. Pojďte podpořit VELKOU DOHODU. Ve vedení je koordinační výbor. Zástupcem byl vybrán pan Pavel Matějka, kterého jistě znáte. Mohli jste jej vidět, jako organizátora a rétora z manifestací, demonstrací a protestů proti vládě. Již včera dal souhlas se zřizováním krajských koordinačních skupin. VELKÁ DOHODA je naděje pro nás, pro všechny.

HOZKVšelidové hnutí Občanů za Kraje se k této VELKÉ DOHODĚ hlásí. Jdeme ve společnosti příkladem, držíme si své cíle, hodnoty a vize. Konzistentní přístup VELKÉ DOHODY směřující do krajských, senátních i parlamentních voleb, jistě ukáže dalším subjektům, organizacím, zájmovým aktivitám, různým aktivistům správnou – jednotnou cestu a konec, konců také celé občanské společnosti. Je zřejmé, že je koho volit, ale, že jsou zde subjekty a lidé, kteří se domluvit a stát za svým – za lidmi, dovedou.Vaše osobní aktivita, vaše práce v oblasti šíření cesty VELKÉ DOHODY, váš osobní přístup a iniciativa jsou základem našeho společného úspěchu. Zachraňme společně Českou republiku, naše životy, hodnoty, ideály, tradice a především budoucnost.

5.5. 2016 v Praze                za HOZK předseda, Martin Vacek v.r.

HOZK hnutí Občanů za Kraje – varuje !

vlajka

HOZK hnutí občanů za Kraje – varuje : „SOUČASNOST JE PLNÁ LŽÍ“.  Jmenuji se Martin Vacek, jsem předsedou HOZK a chci se s vámi zamyslet. Se znalostí věci a v reakci na množící se pozvánky, svolávající lidi na veřejné shromažďovací akce konstatuji, že manifestace, demonstrace, mítinky politických subjektů a petice, ztratily (zejména v ČR) svou společenskou vážnost a význam. Jsem si vědom toho, co píšu. Toto stanovisko se opírá o fakt, že rozložení skupin složených z občanů ČR se od listopadu 1991, také výrazně změnilo. Masivně demonstrující byli v té době zejména aktivní studenti a odboráři, zaměstnanci. Stávka ve výuce, či výrobním závodě, tak byla „příjemným zpestřením pracovního procesu“, kdy mzda nadále běžela.

Takto vytvořený tlak, skutečně hrozil ekonomickým dopadem na státní firmy (samozřejmě vytrženo ze souvislostí). Dnes se všichni a zejména OSVČ, podnikatelé, ale i zaměstnanci soukromých subjektů bojí opustit pracoviště, bez souhlasu zaměstnavatele, neboť tím ohrozí svou i jeho ekonomickou budoucnost. Zaměstnanci státních institucí se logicky bojí výpovědi. Ale i dnes by mohlo silné, bezpečnostní, zdravotní, nebo jiné celospolečenské téma dostat lidi do ulic. Ovšem jen tehdy, získali by zkušenost, že si z jejich názoru někdo něco dělá a má tedy, např. demonstrace, praktický dopad. Doposud tomu tak není.

Plané a egoistické předvádění „zaručeně osvícených“ lídrů, kteří pod záminkou nutnosti, vytáhnou lidi na městská náměstí, kde jim sdělí, že za ně budou kandidovat, a že moc prosí, aby jim dali důvěru a min. 5%, které je posunou za hranici volitelnosti nezabírají, spíše čím dál více lidi to odrazuje. Co z toho vyplývá? HOZK varuje: „současnost je plná lží“. Pokud chci, aby mi někdo věřil, že chci společenské změny a mé snažení bude přínosem, potřebuji k tomu čas. Musím lidem o svých záměrech říci, přizvat je k plánování i realizaci, poznat své pracovní nasazení i víru ve výsledek. Musím upozadit své EGO, vzhledem ke společným cílům společnosti.

Postupy a činnosti musí být pro lidi tak jasné, aby přesně a jasně viděli, že pokud se děje z mé strany to o čem jsem mluvil, tak se dostavují kroky, které byly plánované. Například: „pokud přijedete do např. Prahy, a pokud nás bude přes 10 tis. společně uvažujících, necouvneme a protáhneme demonstraci do doby, než s námi bude někdo jednat. Dále pokud vydržíme více než 48 hodin, očekáváme nárůst demonstrace o lidi, které to nemotivuje a 3 den bude na demonstraci 100 tis. lidí. Tak a tak bude probíhat střídání, těch, co musí odjet, např. léky, děti, zvěř doma atd. Tak a tak bude probíhat zásobování jídlem, nebo teplým oblečením, jeli potřeba. Musí existovat skupina organizátorů, která demonstraci vede, a organizuje. Nesmí se stát, že po 400km cesty, jsem 2h. např. na Václaváku a pak se dozvím, že mi někdo děkuje a, že rozpouští demonstraci. Kolikrát by ta spásná osoba chtěla, abych přijel na „výlet“ . Já chci nový styl a cíle života v zemi, ne osobu, která mi děkuje. Pro ni to nikdo nedělá. Ona to musí dělat pro nás, jinak budeme tam, kde jsme byli. Cesta?

Jedině společně, koordinovaně, bezpečně a organizovaně, úderně a s jasnými cíli. HOZK hnutí Občanů za Kraje, (a není důležité, jak se který spolek jmenuje) dlouhodobě a stále stejně vyzývá všechny občany ČR, bez ohledu na stranické, či společenské zařazení i jinou orientaci, aby spojili své síly, ukázali názorový soulad, a aby lídři těchto „skupin“ vyvolali jednání k uchopení odpovědnosti za budoucnost v ČR.

Má smysl se sjednotit k prosazení změn. Sílu k tomu získáme, pokud se veřejnost ujistí, že slibovaná síla na změny existuje. Bojovat má cenu o dvě čísla. O volební účast nad 70% oprávněných voličů a o 25% podporovatelů našeho společného úsilí. Obojí je reálné.

Denně vytváříme úsilí, ze kterého nás mnoho „krátkozrakých a pesimistických“občanů zrazuje. Mnoho úspěšných „vůdců“ neparlamentních stran „naráží na pomyslné hranice“ svých možností. Jejich brzda je vlastní EGO. Momentálně jde v ČR mnohem více o celkovou budoucnost země, než o to, který jedinec, nebo která organizace zemi povede. HOZK je progresivní organizace, pracující, potichu, intenzivně a stále dynamičtěji. I Vy se můžete připojit k nám a pomoci společně s námi (jako partner, nikoliv jako nadřízený, nebo podřízený subjekt) , nebo nám nabídnout smysluplný koncept, ke kterému se přidáme my.

HOZK hnutí Občanů za Kraje v tuto chvíli nerado, ale předpovídá : bez jednoty nebude dosaženo uspokojení veřejnosti. Směs malých subjektů nedokáže dosáhnout na masivní důvěru veřejnosti a stávající parlamentní strany si i nadále budou mnout ruce a vytvářet si politiku, tak jak zahraniční investoři potřebují.

Těchto několik úvah stojí na realitě a pokud jste lidé, kterým na budoucnosti opravdu záleží, nemůžete je brát na lehkou váhu. Těšíme se na spolupráci. Působíme na území celé ČR, na facebooku i na www.hozk.cz

HOZK – hnutí pro občany ČR

HOZK hnutí Občanů za Kraje – Proč USA nenechá v klidu RUSKO dokončit akci v Sýrii?

HOZK_big_logo

HOZK hnutí Občanů za Kraje, má teorii o válce v Sýrii, její aktérech a možných důsledcích pro EU.

Můžeme si myslet mnohé. Některým teoriím se dá věřit více, jiným méně. V HOZK Všelidové hnutí Občanů za Kraje, denně, důsledně vyhodnocujeme desítky spamů, fikcí, demagogických teorií, ale i informace z mimořádných a reálně kompetentních zdrojů. Vnímáme, že data, která nám dávají média, jsou velmi často nejen zkreslená, ale záměrně neúplná, tedy lživá. Stav v Sýrii, je podle nás nejen uměle vyvolaný, finančně, materiálově i vojensky podporovaný, ale především po celou dobu řízený. Mluvíme o zemi, lidech, kteří zde žili a kteří jsou z části zkorumpovaní, z části závislí, nemocní, nebo nábožensky zfanatizovaní. Přesto zde jsou a byli doma. Jejich víra, a vše co s ní souvisí, přesto, že jí často nerozumíme, byla a je jen jejich volba. V této válce však jde, podle nás, o mnohem více. Myslíme si, že na začátku byl plán, jak se zbavit země, která má ohromné nerostné bohatství, vodu, moře a také strategické místo. Africký kontinent může přesto, že se to nezdá, nabízet zajímavé útočiště, těm, kdo ve své zemi, nechce, nebo nemůže zůstat. Plán USA zabydlet se v Africe a uchvátit vše co s tím souvisí, byl na světě. V zásadě se USA s nikým nechce dělit a to o nic. Bohužel, místní obyvatelstvo a prezident Asád, ozbrojeno a vycvičeno, odmítlo prostor vyklidit, bez boje. Malá občanská válka – tipu Ukrajina, nevyšla a tak se Země EU se „dohodnou“ (alespoň některé), že budou EU, ke kterému se zvedá často oprávněný odpor, transformovat, na „federaci“ s „federativní vládou“. Nová mapa Evropy a pak teprve „otrokářský řád“, jednotná „federativní policií“ a armádním štítem NATO. Jenže k tomu je potřeba vyklidit Afriku a snížit počet jejich obyvatel. Obyvatelé EU vůbec a zejména ti příliš evropští a celkem ekonomicky soběstační, by měli být eliminováni. Státy EU se oslabí samy, pošlou za mírný podíl své úspory přes Turecký účet (jako na imigranty) na předem určené „bezpečné“ účty. „Tunel do naší civilizace“. HOZK Všelidové hnutí Občanů za Kraje upozorňuje, že Turecko po domluvě a bez ohledu na to, kolik mu, ten, či onen stát zaplatí „zvedne stavidla“ a Evropské obyvatelstvo se pustí s miliony imigrantů, do boje o holý život. Denní potyčky, násilí a majetková trestná činnost. Policie má v té době pokyn, pouze monitorovat situaci a místy rozhánět velké shluky lidí. Armáda ČR bude na „důležitých“ misích v jiných zemích EU. Je dosti možné, že až bude sestava pouličních potyček, až místy občanských nepokojů, válek, vyhrocena, bude zavolána na pomoc „vyšší síla“, tedy armáda, která to dokáže zvládnout. „Kolonie“ bude oplocena a zotročena. Zda v této chvíli budou jiné hodnoty, než zdraví a život, neumíme odpovědět, ale s největší pravděpodobností, nebude nic jiného funkční a důležité. HOZK Všelidové hnutí Občanů za Kraje, by se rád v této vizi mýlil. Reakce „naší“ vlády a zejména jejích čelních představitelů, však ukazují na to, že již mají dohodu a naivně si myslí, že i oni v nouzi odletí. Historie nám ukazuje, že nakonec na zrádce dojde, ale bude to stát nás všechny mnoho sil, energie, peněz a zejména životů. Je nutno podotknout, že tak jako již mnohokrát v historii, si za velkou část aktuálních problémů, můžeme sami. HOZK Všelidové hnutí Občanů za Kraje, pro vás i nadále vše monitoruje, vyhodnocuje a burcuje k jednotě a síle, se kterou máme malou a stále naději, že to tak nedopadne. EU v podobě, jak ji dnes vidíme na mapě a jak ji dnes známe končí a to paradoxně, vlivem USA a některých členských států.  www.hozk.cz

Novoroční přání – HOZK Všelidové Hnutí občanů za Kraje

vlajka

Novoroční přání – HOZK Všelidové hnutí Občanů za Kraje

PF 2016

Přátelé, kamarádi, členky, členové HOZK a naši podporovatelé,
čas pokročil a kvapem se blíží konec letošního roku.
Pro někoho to byl rok obyčejný, ničím neobvyklý, nezajímavý. Naopak někdo jiný možná vnímal letošní rok jako rok plný změn, zlomů, překvapení, zajímavostí a výzev.
Vznikla celá řada nových přátelství, sjednotily se mnohé myšlenkové toky a odstartovaly se nové základní organizace s nepochybně velkou budoucností. Pro osobnosti, které se v jakékoliv formě, v letošním roce k HOZK připojily, a které si uvědomují osobní příležitost, která jim z toho plyne, bude rok 2016 testem připravenosti.
Seberealizace, prosazení společných cílů a obnovení tradiční a pro lidové politiky v regionech, tak by se daly pojmenovat cíle, ke kterým HOZK bude směrovat budoucí aktivity v roce 2016.
Vnímám jako velmi důležité, že každý jeden z nás je důležitý, každý jeden z nás si zaslouží příležitost, oporu a kolektivní podporu.

HOZK Všelidové hnutí Občanů za Kraje, zde bude aktivně pracovat i v roce 2016.

Přeji vám i HOZK, aby nový rok 2016, byl pro všechny zúčastněné naplněn pocitem a ujištěním, že naše společné snažení má smysl, že jsme partnery, kteří znají svou roli a její význam chceme svobodně, dobrovolně a se ctí naplňovat.

Přeji vám i vašim blízkým vše dobré.

29.12.2015 za HOZK, předseda

Martin Vacek

HOZK hnutí Občanů za Kraje – vánoční přání

Large Blog Image

Přátelé, kamarádi, členové, členky, podporovatelé HOZK hnutí Občanů za Kraje,

rád bych popřál Vám všem i vašim blízkým šťastné, spokojené a možná i veselé svátky vánoční.
Jsou to tradiční svátky, které symbolizují nejen křesťanské narození Ježíška, ale také čas, kdy na sebe máme s našimi nejbližšími více času, než obvykle, více si doma povídáme, více si užíváme společného času a pokud je sníh, spojujeme toto období, také se zimními radovánkami svými i dětí. Ti nemenší, a často nejsou jediní, vytrvale věří, že jim jsou zapomenuty většinou drobné „ kázeňské „ prohřešky a pod stromečkem se objeví nějaký ten dáreček. Pokud tak tomu bude i u vás, přeji vám mnoho nezapomenutelných okamžiků štěstí, které určitě připraví i všichni obdarovaní dalším generacím.

Tak je tomu již 2015 let. Je dobře, že tyto pocity jsou nepřenosné a patří tedy jen každému z nás a jen nám.

Možná je vhodné si připomenout, že ne všichni a ve všech místech světa mají prostor, pro setkání, stromeček, či dárek. Snažit se o to, aby mír byl obvyklou součástí vánoc, by mělo být naší prvořadou povinností. V našem dětství jsme si tento přepych užívali každý rok.

Moc bych nám všem přál, abychom byli dostatečně uvědomělí a dosti odvážní na to, abychom příštím generacím garantovali totéž.

Užijte si Vánoc a sbírejte úsměvy, jako by to bylo do zásoby.

23.12.2015                                                                                                                                              za Váš HOZK, předseda

                                                                                                                                                                       Martin Vacek