1) HOZK JE VŠELIDOVÝM HNUTÍM S PROLIDOVÝMI ÚMYSLY
2) ČLENOVÉ MAJÍ NÁRODNÍ HRDOST A OSOBNÍ ČEST
3) HNUTÍ VZNIKLO PROTO, ABY LIDÉ MĚLI V POLITICE ZASTÁNÍ, ZEJMÉNA TAM KDE ŽIJÍ
4) ČLENOVÉ HNUTÍ HÁJÍ USILUJÍ O PŘÍMOU VOLBU STAROSTŮ A HEJTMANŮ
5) PRO ČLENY HNUTÍ JE POLITIKA PROSTOR, KDE ZASTUPUJÍ VEŘEJNOST
6) ZÁKLADNÍMI HODNOTAMI HNUTÍ JSOU SVOBODA A ODPOVĚDNOST JEDNOTLIVCE
7) HNUTÍ CHCE PRO VŠECHNY STEJNÁ PRÁVA, POVINNOSTI, BEZPEČNOST, JISTOTY, ŽE PLATÍ ZÁKONY, PLATÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ A JEJICH RYCHLOU SOUDNÍ VYMAHATELNOST
8) HNUTÍ CHCE PRO KAŽDÉHO DOSTUPNÉ VZDĚLÁNÍ, AKTIVNÍ, ODPOVĚDNY ŽIVOT A DŮSTOJNÉ, STÁŘÍ
9) HNUTÍ AKTIVNĚ VYHLEDÁVÁ NOVÉ ČLENY S ŽIVOTNÍMI ZKUŠENOSTMI A ODBORNOU PŘIPRAVENOSTÍ
10) HNUTÍ NABÍZÍ KAŽDÉMU ČLENOVI OSOBNÍ PROSTOR K SEBEREALIZACI
11) HNUTÍ VYŽADUJE OSOBNÍ AKTIVITU A PRACOVITOST JEDNOTLIVCE
12) HNUTÍ SE HLÁSÍ K MEZILIDSKÉ SOLIDARITĚ A ÚCTĚ
13) HNUTÍ PŮSOBÍ NA CELÉM ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY