Nový rok a malá rekapitulace HOZK hnutí Občanů za Kraje

HOZK_logo

Vážené členky a Vážení členové HOZK hnutí Občanů za Kraje,

úvodem vás všechny zdravím a přeji vám v roce 2017 vše dobré. Nejvíce však mír, zdraví, štěstí a lásku. Pohodu a spokojenost v zaměstnání i ve vašich rodinách. S politického hlediska vám přeji víru v jednotu našeho hnutí, pevnost ve vašem osobním, lidském i politickém úsudku, konzistentní názory na státní i zahraniční politiku. Přeji vám mnoho osobní síly, která společně s vaší osobní aktivitou může dosáhnout toho, že  nám a našim cílům veřejnost uvěří, podpoří nás a pomůže nám s jejich realizací. Využívám této sváteční příležitosti, abych poděkoval vám všem v HOZK hnutí Občanů za Kraje , kteří jste přes snahu podplacených a politicky ovládaných médií nezanevřeli na naše snažení a byli jste v roce 2016 příkladem pro ostatní. Byli jste aktivní v práci v hnutí, v přípravě voleb, v práci ve volebních orgánech a také v přímé volebně informační kampani. Každý, kdo se takto, do činnosti hnutí zapojil ví, že cílené – předvolební a volební spojení v koalici, splnilo pro HOZK účel. Naše Hnutí se rozhodnutím výkonného výboru zapojilo do koalice. Hlavním cílem bylo získat maximum z voleb, do kterých jsme původně nechtěli nic investovat. Hlavní cíle byly definovány dva. 1. Být vidět a upozornit na naši činnost na celostátní úrovni. 2. Absolutně minimalistický rozpočet. Žádný jiný cíl HOZK hnutí Občanů za Kraje, na žádné úrovni neavizovalo. Dne 27.11.2016 na svém zasedání konstatoval Výkonný výbor hnutí, že oba cíle byly 100% naplněny.

 

Předseda HOZK, Martin Vacek