1. KDO JE TO HOZK?

Název HOZK vznikl jako jasné a dobře zapamatovatelné označení, pro všelidové hnutí občanů, kteří chtějí, aby v obcích a městech, krajích, kde žijí, byli zejména místními politiky bráni na vědomí, aby s nimi bylo počítáno a jejich hlas byl slyšet. Hnutí HOZK vzniklo proto, aby lidé ve všech krajích ČR měli zastání. WWW.HOZK.CZ

 

2. KDY A PROČ VZNIKL HOZK?

HOZK byl založen v červnu 2012 a je zde především pro vás, cca 56% voličů v ČR, kteří chcete vidět jinou politiku, než politiku intrik, podvodů, krádeží „za bílého“ dne a aroganci moci. Mnozí voliči, neuplatňujete své právo volit, protože jste ztratili víru, že Váš hlas má sílu, že není politiky respektován. HOZK Vám chce tuto víru vrátit. Víru v sebe, vaši rodinu, vaši poctivou práci. Víru ve vaši budoucnost. Stát je a musí být správce, nic víc a nic míň. Má své kompetence, ale zejména má svou roli. Musí být ochráncem občanů nikoliv jejich pronásledovatelem.

HOZK chce zapojit maximum veřejnosti, neboť je všelidovým hnutím. HOZK nemá žádná politická omezující kritéria, která by jakéhokoliv zájemce předem diskvalifikovala a vylučovala. Jde o příležitost pro každého a pro nás všechny. S politiky se vytratila podstata jejího smyslu. Nejde v ní o ideály, vize a směry, potřeby a komunikaci lidí. Neprobíhají veřejné, vysvětlovací diskuze nad společensky závažnými tématy, ale jde jen a pouze o politické tlaky, suchý a osobní kalkul a o peníze. Návrat k tradičním hodnotám, úctě, morálce a pokoře, je jediná a správná cesta.

 

3. CO ŘÍKÁ HOZK O ODPOVĚDNOSTI?

Všichni musí mít odpovědnost. HOZK s vámi chce mluvit. Chce, aby každý, komu jste vložili svým hlasem důvěru, se z užití zvolené moci musel zodpovídat. Hnutí chce slyšet vaše názory, vaše postoje a vaše zkušenosti.

HOZK vás zve k tomu, abyste se zapojili a přijali odpovědnost za řízení obcí, měst, krajů a státu. Jako voliči, jako naši kandidáti i jako naši zvolení zástupci. HOZK je hnutí občanů, tedy vaše hnutí. HOZK je připraven hájit právo občanů na štěstí bez rozdílu, zda za touto ochranou spatřujeme rodinu, práci, zdravotní péči nebo stabilitu v zaměstnání.

 

4. KDO JSOU PŘEDSTAVITELÉ HOZK?

Hlavními představiteli hnutí jsou členové republikové rady. Republiková rada se skládá s předsedy hnutí a až 4 místopředsedů. Každý ze 14 krajů ČR reprezentuje v republikové radě jeden krajský předseda, s hlasem rozhodujícím.

Předsedou hnutí HOZK je PhDr. Martin Vacek, MBA  –  www.martinvacek.cz  a je mu 44 let. Žije v Praze a pracuje v oboru psychologie a diagnostiky. Je ženatý a se svou ženou vychová dvě děti. Předseda hnutí má mnohaleté zkušenosti, zejména jako komunální politik, kde pracoval ve strategické komisi primátora, jako krajský zastupitel – předseda výboru pro strategický rozvoj a investice, dále jako poslanec parlamentu ČR – předseda výboru pro sociální věci poslanecké sněmovny PČR. Předseda hnutí je také společensky aktivní. Je pravidelným, bezplatným dárcem krve a významně přispívá na potřebné.

HOZK funguje v zákonném režimu financování politického hutí a má transparentní účet. HOZK vítá každého, kdo má zájem podílet se, jakoukoliv formou na práci v hnutí.

 

5. MÁ HOZK JASNÝ PROGRAMOVÝ SMĚR?

HOZK zastává jasné prolidové hodnoty. Svoboda a odpovědnost, to je pro hnutí velmi významný kredit. HOZK prosazuje snížení daní, zabezpečení důstojných penzí, přímou volbu starostů a hejtmanů, efektivní zařazení absolventů škol do pracovního procesu a zabezpečení jejich nástupní praxe. HOZK vnímá potřebu významně podpořit podnikatele a živnostníky, neboť právě oni jsou „motorem“ ekonomiky ve společnosti. Na republikové úrovni jsou pro HOZK prvořadé hodnoty jako svoboda, bezpečnost, zaměstnanost a rodinné jistoty.

HOZK přitom nezapomíná, že profesionální státní úředníci s vysokou kvalifikací jsou pro obce, kraje i stát nezbytní. Má-li být podnikatelské prostředí efektivní, vyžaduje i transparentní veřejnou, kvalifikovanou a dobře motivovanou správu. HOZK usiluje o zpřehlednění a výrazné zjednodušení stávajících právních norem tak, aby byly použitelné v běžném životě a občanům sloužily. HOZK bude také prosazovat efektivnější cesty pro využití zahraničních investic, a to i do veřejných staveb, a bude prosazovat účinné metody pro výrazné omezení korupce.