HOZK – Volby 2018 – Týniště nad Orlicí

vladim-ra-lesenskoca_denik-630

HOZK – VOLEBNÍ PROGRAM Týniště nad Orlicí musí být městem:

  • pro všechny, kteří v něm chtějí být a jsou doma – pro děti , mladé, rodiny, seniory – pro všechny generace! Budeme podporovat všechny subjekty v rámci mezigenerační spolupráce, budeme podporovat veškeré služby pro rodiny, seniory a zapojovat se do případných celostátních i krajských programů. I nadále je nutné podporovat všechny volnočasové aktivity – sport, kulturu, spolkovou a klubovou činnost. Budeme podporovat spolupráci mateřských škol i základní školy s naším Geriatrickým centrem, dobrovolnictví. Město ale musí řešit i to základní – dostupné bydlení (nájemní i družstevní formy bydlení, stavební parcely pro individuální výstavbu). Ale nebudeme podporovat bydlení formou ubytoven, s případnými investory budeme jednat o jiných možnostech a podporovat bytovou výstavbu.
  • bezpečným! Chceme zajistit kvalitní zázemí pro naše hasiče (výstavba nové požární zbrojnice a nových komunikací pro snadný výjezd požární techniky), vytvářet podmínky pro kvalitní práci městské policie (zajistit materiálně technické vybavení a vzdělávání odpovídající vzrůstajícím nárokům na jejich práci a v případě potřeby navýšit počet městských strážníků). Velmi nutné je úzce spolupracovat s Policií ČR a HZS a účastnit se jejich preventivních programů a projektů.
  • které plně respektují životní prostředí! Obnova, rozšiřování a údržba zeleně uvnitř města musí být naprostou samozřejmostí (obnova parku), ale také nesmíme zapomínat, že jsme městem uprostřed nádherných lesů. Je nutné zajistit opravdu důsledné třídění odpadů! Městem protéká náhon Alba – budeme jednat s jeho majitelem s Povodím Labe, aby náhon byl pravidelně čištěný a hlavně v sušších obdobích byl plně funkční.
  • vstřícným podnikatelům, kteří v jeho území zajišťují pracovní příležitosti a služby pro naše obyvatele i široké okolí.
  • s velmi dobrou dopravní obslužnosti tak, aby hladce probíhalo veškeré zásobování, ale i doprava do zaměstnání, do škol a za aktivitami, které město nemůže zajistit. Musíme i do budoucna řešit dostupnost centrální části města pro naše obecní část (výstavba již projekčně připravené cyklotrasy Týniště – Křivice a hledání možnosti nových cyklotras, nadále chceme zajišťovat dostatečnou kapacitu MHD a její návaznost na autobusové i vlakové spoje). V této oblasti je nejdůležitějším bodem křížení železničních trati se silnicemi v městě (realizace podjezdu, železničního přejezdu u bývalého Elitexu, podchodů u vodárenské věže a ve Smetanově ulici), postupná rekonstrukce komunikací a křižovatek ve městě i v našich obcích (realizace křižovatky ulic Turkova – Mostecká, komunikace ve Štěpánovsku a Petrovicích),
  • které bude řešit parkování aut ve svém území a hlavně v sídlišti U Dubu – výstavba parkovacího domu nebo garáží. Na toto téma bude nutná velmi široká diskuze, abychom našli ve spolupráci s vámi všemi nejlepší řešení a následně i způsob realizace a fi nancování zvoleného způsobu parkování!