HOZK Hnutí Občanů za Kraje – 6. Republikový sněm

vlajka

HOZK_big_logo

Vážení spoluobčané, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení hosté,

dovolte nám, abychom vás informovali o významné události, která se přímo dotýká vás a především HOZK. V pátek 7. dubna 2017 se v Praze uskutečnil již 6. Republikový sněm HOZK – Hnutí Občanů za Kraje. Z celé České republiky, se na Prahu 5., vypravili delegáti HOZK za jednotlivé kraje. Vzhledem k vhodně zvolenému datu, místu i času konání, neohrozilo akci počasí, nepřipravení silničáři, ani poruchy na vozidlech. Přijeli téměř všichni.

Na jednání sněmu, byl standardně zařazen běžný program, týkající se chodu hnutí, jeho ekonomiky, personálních věcí, politických postojů hnutí a dalších plánů. Jedním z hlavních a očekávaných bodů byla volba nového vedení hnutí, kterému letos končil mandát.

Návrh kandidáta na předsedu HOZK – Hnutí Občanů za Kraje, podali společně delegáti Moravskoslezského, Jihomoravského, Zlínského a Olomouckého Kraje. Navržen byl PhDr. Martin Vacek, MBA. Kandidát přednesl svou představu o směrování a organizaci HOZK. Následně kandidáta otevřeně podpořili delegáti z Prahy a Středních Čech. Žádný jiný kandidát na předsedu nebyl navržen. Martin Vacek byl v tajné volbě zvolen 85% všech delegátů sněmu a získal velmi silný mandát, předsedy hnutí.

Sněm dále zvolil další 2. členy Výkonného výboru HOZK. 1. místopředsedou : Bc. Marka Patáka / Zlínský kraj, místopředsedkyně : Janu Lesenskou, Dis. / Královohradecký kraj. Všichni kandidáti na místopředsedy získali víc než 2/3 podporu.

Republikový sněm HOZK se dále usnesl na volbě  koordinátorky, která bude pomáhat Výkonnému výboru v kvalitní komunikaci s krajskými organizacemi. Zvolena byla: Lenka Šimáčková / Ústecký kraj. Jejím hlavním úkolem bude přenos informací mezi, Výkonným výborem HOZK a krajskými organizacemi a naopak, monitoring jejich zapracování, kontrola účinnosti a efektivity práce.

V oblasti ekonomiky hnutí bylo konstatováno, že jako každý rok i letos zadal Výkonný výbor vypracování zprávy o hospodaření externí auditorské firmě. Zpráva byla bez závad, řádně a v termínu, odevzdána kontrolnímu výboru PS PČR.

Z rozhodnutí delegátů sněmu, HOZK nebude jako samostatný subjekt kandidovat do podzimních parlamentních voleb 2017. Výkonný výbor má mandát, rozhodnout o případné kandidatuře jednotlivých členů hnutí, na kandidátních listinách jiných subjektů. Výkonný výbor má mandát, rozhodnout o možné podpoře konkrétního, kandidujícího subjektu. Výkonný výbor má mandát, rozhodnout o možné podpoře konkrétního kandidáta na Prezidenta ČR.

Republikový sněm pověřil Předsedu HOZK – Hnutí Občanů za Kraje a Výkonný výbor hnutí v tom, aby se již nyní intenzivně zabýval přípravou voleb do místních samospráv – komunálních voleb v roce 2018. Sněm HOZK vyzval zájemce o sestavování kandidátek na jednotlivých radnicích, aby nenechávali své aktivity na poslední chvíli a programově i personálně se prezentovali. Vaše dotazy směřujte na : info.hozk.cz

                                                                                                                              Výkonný výbor HOZK